Cit 2007


cit5.pdf

cit6ar.pdf

cit7.pdf

cit9_r.pdf

cit_10_r.pdf

cit_11r.pdf

cit_6_r.pdf

cit_8.pdf

cit_8a.pdf

cit_8b.pdf

cit_8o.pdf

cit_d.pdf

ift_2_ift_2r.pdf

Formularze Pism Procesowych


DS Dane uzupelniajace stron lub pelnomocnikow.doc

OP odpowiedz na pozew.doc

Oswiadczenie o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i zrodlach utrzymania.doc

P pozew.doc

PW Pozew Wzajemny.doc

SP Sprzeciw od wyroku zaocznego - Zarzut lub Sprzeciw od nakazu zaplaty.doc

WD wnioski dowodowe.doc

Nip 2007


nip_1.pdf

nip_2.pdf

nip_2a.pdf

nip_3.pdf

nip_5_int.pdf

nip_b.pdf

nip_c.pdf

nip_d.pdf

Pit 2007


ift_1.pdf

ift_3_3r.pdf

pit_11_.pdf

pit_12.pdf

pit_2.pdf

pit_23.pdf

pit_2a.pdf

pit_2c.pdf

pit_3.pdf

pit_4r.pdf

pit_6.pdf

pit_8ar.pdf

pit_8s.pdf

pitr.pdf

Podatek od czynnosci cywilnoprawnych (PCC)


pcc_2.pdf

pcc_3.pdf

pcc_3a.pdf

Podatek od spadkow i darowizn (SD)


sd_2.pdf

sd_3.pdf

sd_3a.pdf

sd_z1.pdf

Wnioski


Wniosek o zwolnienie z kosztow sadowych.doc

Wnioski do Centralnej Informacji KRS


CDN Wniosek o wydanie zaswiadczenia, ze podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dluznikow Niewyplacalnych.rtf

CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dluznikow Niewyplacalnych.rtf

CDT Wniosek o wydanie zaswiadczenia, ze podmiot jest wpisany do Rejestru Dluznikow Niewyplacalnych.rtf

CNR Wniosek o podanie numeru KRS.rtf

COD Wniosek o wydanie odpisu z KRS.rtf

CWY Wniosek o wydanie wyciagu z KRS.rtf

CZN Wniosek o wydanie zaswiadczenia, ze podmiot nie jest wpisany do KRS.rtf

CZT Wniosek o wydanie zaswiadczenia, ze podmiot jest wpisany do KRS.rtf

CZW Wniosek o wydanie zaswiadczenia, o wykresleniu podmiotu z KRS.rtf

OPP Wniosek o wydanie zaswiadczenia, ze podmiot wpisany do KRS jest organizacja pozytku publicznego.rtf

Wzory Umow


umowa dostawy.doc

umowa dzierzawy.doc

umowa o dzielo.doc

umowa o prace.doc

umowa pozyczki.doc

umowa spolki cywilnej.doc

umowa uzyczenia.doc

umowa_akwizycji.doc

umowa_zamiany.doc

nip


nip_1.pdf

nip_2.pdf

nip_2a.pdf

nip_3.pdf

nip_5_int.pdf

nip_b.pdf

nip_c.pdf

nip_d.pdf

pit


ift_1.pdf

ift_3_3r.pdf

pit_11_.pdf

pit_12.pdf

pit_2.pdf

pit_23.pdf

pit_2a.pdf

pit_2c.pdf

pit_3.pdf

pit_4r.pdf

pit_6.pdf

pit_8ar.pdf

pit_8s.pdf

pitr.pdf

vat 2007


obj_VAT7_VAT7K.pdf

vat_10.pdf

vat_11.pdf

vat_12.pdf

vat_21.pdf

vat_22.pdf

vat_23.pdf

vat_24.pdf

vat_7.pdf

vat_7k.pdf

vat_8.pdf

vat_9.pdf

vat_r.pdf

vat_rue.pdf

vat_ue.pdf

vat_uea.pdf

vat_ueb.pdf

vat_uek.pdf

vat_z.pdf